Logo KSE

Krajowa Sekcja Energetyki   
NSZZ "Solidarność"

ul. Floriana 7, 40-286 Katowice

Adres korespondencyjny:
 ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała

Konto Bankowe:
11 1050 1399 1000 0090 7231 6863


Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ "Solidarność" jest jedną z energetycznych i górniczych sekcji, wchodzących w skład Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki, mieszczącego się  w Katowicach, przy ul. Floriana 7.

Naszym zadaniem jest prowadzenie działań i rozmów dążących do stałego i bezpiecznego funkcjonowania gospodarki kraju w branży energetycznej i górniczej. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jest obecnie największym w Polsce związkiem zawodowym. Zorganizowani w naszym Związku pracownicy różnych zawodów, razem walczą o lepsze warunki pracy i wyższe płace.

Pracownicy, którzy się organizują, mogą wspólnie wynegocjować lepsze układy zbiorowe pracy, uczciwsze traktowanie czy wyższe płace. Razem łatwiej bronić swoich praw, a tam gdzie działają związki zawodowe:

  • rzadziej naruszane są prawa pracowników,
  • rzadziej dochodzi do nieregularnego wypłacania wynagrodzeń.