Ostrołęka C w technologii gazowej częścią zrównoważonej transformacji energetycznej Polski

Budowa elektrowni Ostrołęka C w technologii gazowej byłaby istotnym krokiem w zrównoważonej transformacji energetycznej Polski - ocenił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. W ubiegłym tygodniu PKN Orlen deklarując wstępną gotowość do zaangażowania się w realizację budowy elektrowni Ostrołęka C, pod warunkiem wykorzystania technologii opartej na paliwie gazowym, podkreślił, że płocki koncern stawia na rozwój aktywów energetycznych w kierunku źródeł nisko i zeroemisyjnych. Spółka zapowiedziała, że jej finalną decyzję w sprawie inwestycji w Ostrołęce "poprzedzą rozmowy ze spółkami Enea i Energa - właścicielami projektu - dotyczące technologii, sposobu finansowania oraz harmonogramu".
Prezes PKN Orlen zwrócił wówczas uwagę, iż zgodnie z porozumieniem zawartym ze Skarbem Państwa trwają analizy dotyczące m.in. warunków kluczowych inwestycji Grupy Energa, której większościowym udziałowcem płocki koncern stał się pod koniec kwietnia. "Widzimy duży potencjał dla budowy nowych źródeł energii w Polsce, które wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne kraju i regionu. Nie możemy jednak działać w oderwaniu od trendów rynkowych i polityki regulacyjnej Unii Europejskiej" - powiedział Obajtek, cytowany w ubiegłotygodniowym komunikacie PKN Orlen. Koncern zapowiedział jednocześnie, iż planuje dalszy rozwój obszarów, w których on sam oraz Energa są już aktywni, np. elektromobilność, ale też wejście w nowe projekty, np. morskie farmy wiatrowe. "W tym kontekście kluczowe będzie bilansowanie portfela OZE (odnawialnych źródeł energii - PAP) z wykorzystaniem aktywów konwencjonalnych, w tym na przykład bloków parowo-gazowych w Płocku i Włocławku lub nowych inwestycji opartych o gaz ziemny" - ocenił PKN Orlen.
Jak wielokrotnie podkreślał PKN Orlen, celem przejęcia kapitałowego Grupy Energa, a także planowego przejęcia innej gdańskiej spółki - Grupy Lotos, jest budowa koncernu multienergetycznego, który wzmocni polską gospodarkę.

27.05.2020; źródło: cire.pl 

Stanowisko Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" z dnia 26.05.2020 r. ws. sytuacji w grupach energetycznych

26.05.2020pismoKSE page 001 26.05.2020pismoKSE page 002

 

Unia Europejska szykuje spore środki na zielone inwestycje

Komisja Europejska w połowie tego tygodnia ma zaprezentować finansowy pakiet wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii, poprawę efektywności energetycznej czy elektromobilność, który ma być częścią pakietu antykryzysowego i który zostanie uwzględniony w nowym budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027. O finansowych założeniach nowego programu poinformował już jednak Bloomberg.
- Potrzebujemy gospodarki, która jest bardziej wytrzymała, lepiej przygotowana do wykorzystania digitalizacji i - przede wszystkim - bardziej zielona - komentuje cytowany przez agencję informacyjną unijny komisarz ds. środowiska Virginijus Sinkevicius.
Z informacji Bloomberga wynika, że największe wsparcie w obszarze transformacji energetycznej zostanie przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej w budynkach. Na ten cel Komisja Europejska ma przeznaczyć 91 mld euro w postaci grantów czy gwarancji pożyczkowych. W tym zakresie Komisja ma wspierać m.in. zielone hipoteki. Od 60 do 80 mld euro Bruksela przeznaczy na wsparcie rynku samochodów elektrycznych i budowę infrastruktury ładowania. Możliwe jest wykluczenie zakupu elektryków z podatku VAT. Ponadto Komisja Europejska przeznaczy po 10 mld euro rocznie na fundusz wspierający inwestycje w sektorze energii odnawialnej oraz rozwój infrastruktury wodorowej. Plan Komisji obejmuje także przeznaczenie w ciągu najbliższych dwóch lat takiej samej kwoty 10 mld euro na wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii. Ma to skutkować dodatkowymi inwestycjami w OZE w sumie na 7,5 GW. Dodatkowe 30 mld euro ma trafić z obecnego unijnego Funduszu Innowacji na rozwój technologii produkcji zielonego wodoru, a więc wytwarzanego w procesie elektrolizy z nadwyżek odnawialnej energii elektrycznej. Ta technologia ma umożliwić ograniczanie emisji CO2 m.in. w przemyśle. Bloomberg zaznacza, że o ile na szczegóły unijnego pakietu musimy jeszcze poczekać, to już teraz Bruksela wysyła mocny sygnał do inwestorów, którzy dodatkowo zaangażują w transformację energetyczną UE prywatne fundusze. Jeszcze przed wybuchem kryzysu związanego z epidemią Komisja Europejska szacowała, że do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do 2050 roku potrzebne będą inwestycje warte 250-300 mld euro. Pod koniec ubiegłego roku szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała przeznaczenie - we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym - na dekarbonizację europejskiej energetyki w latach 2021-27 kwoty 100 mld euro, co ma umożliwić realizację nowej unijnej strategii energetycznej - tzw. Europejskiego Zielonego Ładu. Wcześniej przeznaczenie astronomicznej sumy 1 bln euro na finansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska do 2030 r. zapowiedział Europejski Bank Inwestycyjny. W tym tygodniu EBI zapowiedział, że tylko w tym roku przeznaczy 1 mld euro na wsparcie inwestycji w unijnym przemyśle bateryjnym.
Jeden z kluczowych celów, które stawia Komisja pod kierownictwem Ursuli von der Leyen, to przyjęcie prawnie wiążącego celu osiągnięcia tzw. neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 r. Ponadto Komisja Europejska planuje doprowadzić do zwiększenia celu redukcji emisji CO2 do 2030 roku do 50-55% w porównaniu do celu 40% zawartego w przyjętym wcześniej tzw. Pakiecie zimowym.

25.05.2020; źródło: cire.pl 

Europejski Zielony Ład skupiony na OZE, wodorze oraz mobilności

EurActiv podaje, że opracowany przez Komisję Europejską Europejski Zielony Ład skupiony będzie między innymi na odnawialnych źródłach energii, wodorze oraz mobilności.
Komisja Europejska opracowuje plan wyjścia z recesji wywołanej pandemią koronawirusa, a program inwestycji ma siegać aż 1 bilion euro. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen w ubiegłym tygodniu przedstawiła plan Parlamentowi Europejskiemu, obiecując umieszczenie Zielonego Ładu w centrum działań naprawczych UE. Mimo, że nadal brakuje kluczowych informacji na temat finansowania, niektóre aspekty planu zaczynają się pojawiać. Dokument roboczy, do którego dotarł EurActiv, podzielony jest na kilka sekcji - w tym renowację budynków, odnawialne źródła energii i wodór oraz czystą mobilność.
Chociaż energetyka odnawialna okazała się bardziej odporna niż paliwa kopalne podczas pandemii koronawirusa, łańcuchy dostaw zostały poważnie naruszone, a rynki energii słonecznej i wiatrowej mają się w tym roku skurczyć o 20-33 %. Komisja Europejska proponuje skoncentrowanie się na źródłach odnawialnych i wodorze jednocześnie, jako że oba są potrzebne do głębokiej dekarbonizacji. - Bez stałego wzrostu rynku odnawialnych źródeł energii nie ma przyszłości dla czystego wodoru w Europie, podczas gdy zrównoważona technologia wodorowa ma do odegrania kluczową rolę w dekarbonizacji gospodarki - podaje dokument. W przypadku odnawialnych źródeł energii kluczowe aspekty planu naprawy obejmują unijny program przetargowy na projekty energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o wartości 15 GW w ciągu 2 lat, z całkowitą inwestycją kapitałową w wysokości 25 mld euro, wsparcie dla programów krajowych o wartości 10 miliardów euro w ciągu dwóch lat, przy współfinansowaniu przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).
W przypadku czystego wodoru Komisja zamierza podwoić kwotę finansowania badań i innowacji w dziedzinie czystego wodoru, obecnie w wysokości 650 milionów euro i kolejne 10 miliardów euro w ciągu następnych dziesięciu lat - w tym współfinansowanie - w celu "znacznego zmniejszenia ryzyka" dużych i złożonych projektów, takich jak wodór. W celu zwiększenia produkcji czystego wodoru Komisja zamierza również uruchomić "1 milion ton czystego wodoru". Obejmie to pilotażowy program "Kontrakty węglowe na różnicę (CCfD)" mający na celu wspieranie produkcji czystego wodoru. Program jest "podobny do systemów przetargowych na energię odnawialną" i "mógłby spłacić różnicę między ceną uderzenia CO2 a rzeczywistą ceną CO2 w ETS" w celu wypełnienia luki kosztowej między wodorem konwencjonalnym a węglem niewęglowym". Ustanowiony zostanie również fundusz o wartości 10 mld EUR rocznie, zarządzany przez EBI, w celu udzielania pożyczek na infrastrukturę wodorową.
W przypadku przemysłu motoryzacyjnego plan proponuje ogólnoeuropejski system zakupów ekologicznie czystych pojazdów, który redukuje emisję CO2 i zanieczyszczeń zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. Kwota wsparcia wynosi 20 mld EUR w ciągu najbliższych dwóch lat. Powstać ma Clean Automotive Investment Fund, aby przyspieszyć inwestycje w bezemisyjne układy napędowe. Kwota to 40-60 mld EUR. Podwojone mają być inwestycje UE w infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych w celu dotarcia do 2 milionów publicznych stacji ładowania i alternatywnych stacji tankowania do 2025 roku - podaje BiznesAlert.pl.

21.05.2020; źródło: cire.pl 

Minister Aktywów Państwowych: nie będzie konsolidacji górnictwa z energetyką

Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotowuje dwa równoległe programy. Według Wicepremiera Jacka Sasina jeden z nich, program dotyczący restrukturyzacji energetyki jest praktycznie gotowy, w najbliższych dniach zostanie omówiony na posiedzeniu Rządu. Wicepremier zapowiedział, że w tym modelu nie ma pomysłu, by konsolidować górnictwo z energetyką, uznając branże za osobne byty.
Jeszcze w lutym sytuacja wydawała się wyglądać inaczej. Już wtedy rosły zwały węgla, a związkowcy w PGG oskarżali energetykę, że nie odbiera zamówionego surowca. Wicepremier mówił wówczas, że trzeba poważnie rozważyć cały model funkcjonowania energetyki i trudno przy tym uciec od pytania o miejsce górnictwa. Rozważano czy model organizacji rynku, w którym funkcjonują cztery podmioty energetyczne i niezależnie od niego również spółki węglowe, jest modelem właściwym do tych wyzwań, które przed nami stoją.
Dziennik Gazeta Prawna podkreśla, że łączenie z kopalniami to ostatnia rzecz, jakiej chcieliby szefowie energetycznych koncernów; jak wskazuje, oni życzyliby sobie raczej odwrotnego kierunku - pozbycia się udziałów w PGG (mają je Enea, przejęta przez Orlen Energa i PGE) lub pozbycia się kopalń obciążających wyniki, jak w przypadku Tauronu.
30 kwietnia prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski powiedział w wywiadzie dla Bloomberga, że rozsądną opcją byłoby umieszczenie w jednej państwowej spółce aktywów węglowych energetyki. O możliwość utworzenia tzw. Polskiego Węgla i przekazania do takiej spółki wybranych energetycznych bloków węglowych pytany był też prezes Tauronu Filip Grzegorczyk. "Co do zasady należy zgodzić się z koncepcją polegającą na tym, aby grupy energetyczne mogły coraz bardziej dostosowywać się do megatrendów oraz regulacji, w szczególności zielonego ładu. Oznacza to z jednej strony inwestowanie w OZE, a z drugiej zmniejszanie posiadania aktywów takich jak bloki węglowe. I w tym kontekście grupa Tauron w sensie kierunkowym przychylałaby się do tego" - powiedział.
Pomysł powołania Polskiego Węgla popierają też związkowcy z PGG, którzy domagają się całościowego programu dla górnictwa, zanim zgodzą się na dalsze oszczędności w spółce.
Według Wicepremiera Jacka Sasina, program dotyczący górnictwa jest jeszcze większym wyzwaniem niż program dla energetyki, ponieważ wiąże się z koniecznością zmierzenia się z trudnościami PGG.

20.05.2020; źródło: cire.pl 

19.05.2020 r. Posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki

W dniu 19 maja 2020 r., już po raz kolejny w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki.
Tematami spotkania były m.in.:
1. Przygotowanie pisma do Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Ministerstwa Klimatu ws. możliwie szybkiego spotkania z Prezydium KSE, w celu omówienia najbliższych planów polityki energetycznej oraz sposobu funkcjonowania grup energetycznych w odniesieniu do ostatnich artykułów publikowanych na CIRE 24.
2. Omówienie formy sprostowania, wystosowanego przez Przewodniczącego Krajowej Sekcji Węgla Kamiennego, które naszym zdaniem nie do końca wyczerpuje oczekiwania branży energetycznej.
3. Przygotowanie projektu pisma do MAP, MK oraz URE ws. podjęcia odpowiednich działań, mogących złagodzić negatywne skutki wywołane przez pandemię koronawirusa.
4. Przyjęcie relacji przedstawicieli poszczególnych grup energetycznych m.in. w tematach:
rozmów strony społecznej, prowadzonych w koncernie Orlen-Energa:
- w kwestii koniecznych zmian, które należy przeprowadzić, aby usprawnić funkcjonowanie nowo powstałego podmiotu gospodarczego;
- potrzeby ujednolicenia ZUZP, FŚŚ oraz zapisów poszczególnych porozumień gwarantujących potrzeby pracownicze.
Tauron:
- różne warianty ewentualnych zmian, jakie rozważane były przez stronę społeczną w związku z trudną sytuacją finansową, w jakiej znajduje się Tauron;
- zaawansowanie prac, mających na celu włączenie spółek pomiarowej i logistycznej do Tauron Dystrybucja;
- trwające już prace, mające na celu wyrównanie dysproporcji płacowych w całej grupie;
- od 1 czerwca ponowie zostaną otwarte Biura Obsługi Klienta.
W grupie Enea wciąż trwają rozmowy płacowe w niektórych spółkach. Następuje już częściowe odmrożenie prac eksploatacyjnych. BOK zostały otwarte w poniedziałek tj, 18 maja 2020 r. W kilku spółkach zarządy rozważają potrzebę wprowadzenia ewentualnych krótkotrwałych działań oszczędnościowych, aby jak najszybciej nastąpił powrót do pełnej normalności.
W PGE, podobnie jak w Enea, następuje przywracanie do normalnego cyklu funkcjonowania, a także anlizowana jest kwestia możliwej potrzeby poszukania częściowych oszczędności.
5. W sprawach różnych przyjęto relację z posiedzenia Zespołu Trójstronnego Branży Energetycznej, które odbyło się 12 maja 2020 r.
Przedstawiciele ZTBE podjęli decyzją o organizacji w najbliższym czasie spotkania przedstawicieli całej strony społecznej w celu rozpoczęcia prac związanych z wypracowaniem zapisów PUZP dla branży energetycznej.

Relacja: Robert Jusis

18 maja 2020 r. Setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II

Papież

Dziś 18 maja 2020 r. przypada setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Z powodu zagrożenia epidemicznego większość jubileuszowych wydarzeń odbywa się w przestrzeni online. Pomimo trudnego czasu pandemii pamiętamy o naszym Papieżu. Czcimy niezwykłą postać, człowieka, który swoim życiem i posługą zmienił oblicze świata. Wspominamy Go z wielką miłością i uznaniem.
W Sanktuarium św. Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie, o godz. 17.00 odbędzie się Msza św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego, transmitowana przez TVP 3. Na godz. 18.00 zaplanowano koncert „Santo Subito – prorok naszych czasów”, który wyemitowany zostanie w TVP 1.
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach zaprasza do uczczenia 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka poprzez zaśpiewanie „Barki”. Własne wykonanie „Barki” będzie stanowić szczery i pełen radości wyraz wdzięczności za życie Karola Wojtyły. „Jan Paweł II wspominał, że to właśnie ona wyprowadziła go z ojczyzny i towarzyszyła mu na pamiętnym konklawe". Poprzez ograniczenia spowodowane epidemią nie możemy spotkać się w parafiach, ale możemy zaspiewać Papieżowi jego ulubioną pieśń. 

Z okazji 100-lecia urodzin Jana Pawła II, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie przygotował hymn w hołdzie Papieżowi o wymownym tytule „Nie zastąpi Ciebie nikt”. https://youtu.be/u-XGQ4h1Qns

Specjalnie na tą wyjątkową okazję Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie przygotował także album „Jan Paweł II Pielgrzym stulecia” z unikatowymi fotografiami dokumentującymi podróże apostolskie Ojca Świętego. https://idmjp2.pl/ViewerJS/#../pdf/CF-popeJP2.pdf

W dzisiejszych trudnych okolicznościach nie można świętować tego dnia razem pod oknem przy Franciszkańskiej 3. Organizatorzy zapraszają jednak do wspólnego oglądania pięknej projekcji laserowej przygotowanej specjalnie na tę okazję. https://youtu.be/7ADC1vLoTcs

Wydarzenia oraz inicjatywy z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II
https://santojp2.pl/wydarzenia-oraz-inicjatywy-z-okazji-100-rocznicy-urodzin-jana-pawla-ii/

Małopolski serwis obchodów 100-lecia urodzin Jana Pawła II
https://santojp2.pl/category/wydarzenia/zapowiedzi-wydarzenia/

"...urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę..."

"Patrzę jeszcze stąd na Kraków..."

 

Pismo Ministra Aktywów Państwowych skierowane do Ministra Klimatu z 09.05.2020 r. dot. funkcjonowania spółek sektora elektroenergetycznego oraz ich sytuacji ekonomiczno-finansowej w okresie pandemii

15.05.2020MAPdoMK ws KSE

 

08.05.2020 r. Oświadczenie Przewodniczącego Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" Bogusława Hutka

08.05.2020oswiadczenieKSGWK page 001

 

Apel Przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy do członków NSZZ "Solidarność"

08 05 2020ApelP.Dudy

06.05.2020 r.  Wideokonferencja Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki

W dniu 06 maja 2020 r. po raz kolejny w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki.
Podczas spotkania m.in:
1. Przeanalizowano uwagi i propozycje wniesione przez przedstawicieli KSE oraz innych central związkowych do przygotowywanego projektu PUZP dla branży energetycznej. Projekt zostanie teraz przygotowany jako tekst jednolity i poddany dalszym negocjacjom przez strony, choć w obecnej sytuacji pewnie nie będzie to łatwe.
2. Przyjęto relację z ostatniej wideokonferencji Zespołu Trójstronnego ds. branży energetycznej, podczas której omówiono przygotowania do sposobu, terminu, warunków negocjacji PUZP dla branży energetycznej oraz koordynację pracy stron przebiegu tego procesu.
3. Dokonano oceny decyzji, jakie zostały ustalone na ostatnim spotkaniu członków Prezydium Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki w temacie obecnej współpracy pomiędzy górnictwem i energetyką.
4. Przyjęto relację przedstawicieli poszczególnych grup energetycznych, m.in.: w tematach:
- spotkania przedstawicieli strony społecznej grupy Energa z prezesem PKN Orlen po przejęciu 80% akcji tej grupy przez koncern Orlen;
- trudnej sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się obecnie Tauron;
- następujących zmianach w zarządach spółek jakie mają miejsce w PGE;
- propozycji, jakie pojawiają się w poszczególnych grupach, mających na celu utrzymanie miejsc pracy oraz funkcjonowanie całej branży w dobie pandemii i po jej zakończeniu; najczęściej pojawiającą się propozycją jest częściowe ograniczenie planowanych inwestycji;
- prac, jakie prowadzone są w poszczególnych spółkach w temacie poprawy, modernizacji oraz ujednolicenia zapisów poszczególnych ZUZP.
5. Przygotowano pismo w sprawie propozycji działań jakie Rząd RP miałby poczynić w przedmiocie obrony branży energetycznej w dobie pandemii, dotyczących polityki zgodności, obrony miejsc pracy, likwidacji komitetów sterujących, wypłacania dywidendy za 2019 r.

Relacja: Robert Jusis

Pismo Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" z dnia 28.04.2020 r.  dot. tzw. Tarczy 3.0

Link do rozmowy z przewodniczącym Piotrem Dudą, który podsumowuje działania w sprawie tarcz antykryzysowych: https://www.tysol.pl/a47190--Wideo-P-Duda-Dzieki-S-prezydentowi-i-prem-Emilewicz-z-Tarczy-3-0-wykreslono-antypracownicze-zapisy

28042020tarcza30pismoKK 

Umowa programowa pomiędzy Prezydentem RP Andrzejem Dudą a Komisją Krajową NSZZ “Solidarność”

W dniu 5 maja 2020 r., w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania nowej umowy programowej przez Prezydenta Andrzeja Dudę i Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Piotra Dudę. Poprzednia umowa programowa pomiędzy NSZZ "Solidarność" a wówczas kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą została podpisana dokładnie pięć lat temu 5 maja 2015 r.

 

Aplikacja mobilna "Tygodnika Solidarność"  image001

„Tygodnik Solidarność” przyłącza się do akcji #zostańwdomu. Jednocześnie zachęca do lektury – od dziś wszystkie wydania „Tygodnika Solidarność”, zarówno nowe, jak i te archiwalne, dostępne są za darmo w aplikacji mobilnej. Aby otrzymać dostęp do darmowego „Tygodnika Solidarność” wystarczy pobrać i zainstalować aplikację „Tygodnik Solidarność”, dostępną w Google Play i App Store lub pobrać ją bezpośrednio pod poniższym linkiem:

http://secure-web.cisco.com/1s6MNVfg1pYHvPBPFF0pXMc7rW8-tMonK1pUeNATnJCroL3wdqfavlKR6ZXdRvC4oxYI0pbjzPjtze420gD7nehZaJnyemt6rY3SwThFUPefVOifZmhWPJ1DqPlbEVNSFdE43qpqlJDOW0wBHs8UCLLtcS3eSrxrBlHhH8eZLVF-ji1_sABgDQOCMp_NQ_Sqx6M38JQCGJ4yWQ0TfVXl39hSMTV0dpIVbzVpxbYZlLT_Dj0Mp2463jqqekYme0bSa2eLJkd4EReQb1vSQqY4SQWcwg5nzd7u5yX1zZ6XVbCXlNsaJvT0txbwQXCl7FyV1I6oNncirAd_stsLS1WcRg7xJSikdvt5qHmMvgaEMsiX_ReE4WJ1TOlZgjTWda4tbhR-6dDABIC0uZqabqVLNqVFLlQWAD99IWDD1wz7Steo/http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fczytajwdomu 

https://www.youtube.com/watch?v=-jmjnxDOB7E

Okładka pod newsy Tarcza na świecie pod newsy gospodarkazagranica

 

Stanowisko Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność ws. tarczy antykryzysowej 3.0

Stanowisko Prezydium KK page 001 Stanowisko Prezydium KK page 002

 
Stanowisko Krajowej Sekcji Energetyki oraz Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni ws. ostatnich publicznych wypowiedzi Przewodniczącego Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego
2020 04 24 Pismo page 001  2020 04 24 Pismo page 002 2020 04 24 Pismo page 003
 
Pismo Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego z 23.04.2020 r. do Prezesa Rady Ministrów ws. gospodarki węglowej.

Pismo do Prezesa Rady Ministrów page 001

 
 
Pismo z 23.04.2020 r. do Ministerstwa Aktywów Państwowych i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ws. terminów legalizacji przyrządów i układów pomiarowych, przyłączania mikroinstalacji oraz wydawania warunków przyłączenia do sieci energetycznej.

pismo KSE page 001 23.4.2020 pismo KSE page 002 23.4.2020

 
21 kwietnia 2020 r. odbyła się wideokonferencja Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki. W trakcie spotkania omówiono sytuację w poszczególnych Grupach Energetycznych dotyczącą m.in:

- zaawansowania negocjacji płacowych na 2020 r.;
- koszarowania pracowników z związku z pandemią koronawirusa;
- zmian w ZUZP - taryfa pracownicza, ekwiwalent dla emerytów i rencistów oraz prosumentów.
Przedmiotem rozmów była także przyszła współpraca organizacji związkowych NSZZ Solidarność grupy Energa oraz PKN Orlen w związku z fuzją obu podmiotów. Przyjęto z niepokojem docierające do nas informacje związane z sytuacją finansową, w jakiej znajduje się obecnie Tauron i związanymi z tym zagrożeniami dla pracowników.
Wypracowano stanowisko ws. niezależnego funkcjonowania Krajowej Sekcji Energetyki oraz Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego w ramach Sekretariatu.
Przygotowano pismo do MAP i URE ws. terminów wymiany legalizacyjnej liczników, przyłączania mikroinstalacji oraz wydawania warunków przyłączenia do sieci energetycznej.
Posiedzenie zakończono propozycją zebrania uwag do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla branży energetycznej, w celu wypracowania tekstu jednolitego PUZP, akceptowalnego przez całą stronę społeczną Zespołu Trójstronnego branży energetycznej.

Relacja: Robert Jusis

 wideokonferencja 21.4.2020  wideokonferencja 21.4.2020

  

Pismo z dnia 17.04.2020 r. wystosowane do Ministerstwa Aktywów Państwowych ws. powołania zespołu roboczego, którego zadaniem byłoby przeanalizowanie niepokojących zapisów Rozporządzenia z dnia 28.08.2019 r. ws. bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
Pismo KSE do MAP page 001
Apel Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność do Ministra Aktywów Państwowych ws. minimalizowania skutków epidemii SARS-CoV-2
17 04 2020 Apel page 00117 04 2020 Apel page 002
     
16.04.2020 r. Wideokonferencja Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki
 
W dniu 16 kwietnia 2020 r., z uwagi na obecną sytuację pandemiczną, po raz pierwszy w formie wideokonferencji, odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki.
Przedmiotem obrad było m.in.:
1. Relacja z odbytego również za pomocą wideo spotkania Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, podczas którego, wobec zarejestrowania Związku Pracodawców Energetyki, przygotowano pismo, w którym strona społeczna zadeklarowała swoją gotowość do przystąpienia do rozmów w pełnym składzie ZT.
Podano skład osobowy przedstawicieli KSE dedykowanych do zespołu, który zajmie się negocjowaniem PUZP dla pracowników energetyki.
2. Przez wzgląd na obecną sytuację pandemiczną, uzgodniono treść apelu skierowanego do Rządu RP o jak najszybsze podjęcie konkretnych działań, zmierzających do utworzenia „tarczy dla energetyki”, mającej na celu choć częściową rekompensatę strat ponoszonych w związku z pandemią.
3. Przygotowano pismo do MAP, w celu powołania zespołu roboczego, stawiającego za cel dokładne przeanalizowanie najbardziej niepokojących zapisów znajdujących się obecnie w Rozporządzeniu z dnia 28.08.2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
4. Omówiono niepokoje pracowników grupy Energa w związku z planowaną fuzją tej grupy z PKN Orlen.
Wspominane powyżej pisma, po wysłaniu, zostaną zamieszczone na stronie internetowej KSE.

Relacja: Robert Jusis

 1Hangouts  2hangoutsaa

 

27.03.2020 r. Związek Pracodawców Energetyki Polskiej

Po wieloletnich staraniach udało się przy dużym zaangażowaniu Ministerstwa Aktywów Państwowych na nowo powołać do życia Związek Pracodawców Energetyki Polskiej.

odpis pelny 835298 1585220411122 1

 

Stanowisko Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność z dnia 04.03.2020 r. ws. bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwoju Polskiego Przemysłu Energetycznego.

Stanowisko

 

Pismo z dnia 12.03.2020 r. do Ministerstwa Aktywów Państwowych ws. vacatio legis Rozporządzenia z dnia 28.08.2019 r. ws. bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

 

Pismo rozporządzenie

Pismo z dnia 10.03.2020 r. do Ministerstwa Aktywów Państwowych  ws. uwag do zapisów Rozporządzenia z dnia 28.08.2019 r. ws. bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

 

pismo2 cz 1pismo 2 cz 2

 

Pismo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 06.03.2020 r. stanowiące odpowiedź na pismo Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność z dnia 23.01.2020 r. ws. podjęcia pilnych działań przez Prezesa URE w zakresie ustalenia nowych zasad taryfikowania oraz programów zgodności.

pismo 1 czpismo 2 cz

 

pismo cz 3

 

05.03.2020 r. - Spotkanie w Ministerstwie Klimatu

W Ministerstwie Klimatu doszło do spotkania prezydium Krajowej Sekcji Energetyki z Ministrem Michałem Kurtyką.          

W spotkaniu uczestniczył również Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego Adam Gawęda oraz Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa Tomasz Świetlicki.

W trakcie spotkania omówiono sytuacje społeczno- ekonomiczną w poszczególnych Grupach Energetycznych. W zasadzie we wszystkich Koncernach powielają się te same problemy.

Do najpilniejszych z nich należy zaliczyć:

- rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych;

- taryfę i uznawanie lub nie przez Prezesa URE niektórych kosztów;

- nakłady na rozwój sieci dystrybucyjnej;

- problemy dystrybutorów z przyłączaniem do sieci OZE (fotowoltaiki);

- konsolidacja z wydobyciem;

- wzrost wynagrodzeń w bieżącym roku.

 

27.02.2020 r. - Spotkanie w Ministerstwie Aktywów Państwowych

W dniu 27 lutego 2020 r., w Ministerstwie Aktywów Państwowych odbyło się spotkanie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki z Ministrem Aktywów Państwowych Jackiem Sasinem, Wiceministrem Maciejem Małeckim oraz Zastępcą Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego I Andrzejem Śliwką. Przedmiotem rozmów było m.in.:
- powstanie Związku Pracodawców Energetyki;
- uwagi do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych;
- współpraca pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych, Energetyką a Urzędem Regulacji i Energetyki - konieczność zmiany taryfy;
- desygnowanie stałych przedstawicieli Ministerstwa do Zespołu Trójstronnego branży energetycznej;
- polityka energetyczna kraju - rekompensaty dla koncernów energetycznych.

27.2.2020 spotkanie w MAP

 

17.02.2020 r. - Obrady Krajowej Sekcji Energetyki w Turawie

W dniu 17.02.2020 r., w Turawie odbyło się wspólne posiedzenie Krajowej Sekcji Energetyki na zaproszenie Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni. Na spotkaniu omawiano m.in.:

- sytuację w branży energetycznej w odniesieniu do Zielonego Ładu,

- intensyfikację działań w celu optymalizacji funkcjonowania Energetyki,

- współpracę pomiędzy Sekcjami w ramach Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki,

- przygotowanie stanowiska na posiedzenie Komisji Krajowej w sprawie budowy Elektrowni w Ostrołęce.

 

Pisma z dnia 23.01.2020 r. do Ministra Aktywów Państwowych oraz Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki ws. kluczowych zagadnień, wymagających podjęcia pilnych działań.

Pismo 1 na stronePismo na stronę 2

22-24 stycznia 2020 r. - posiedzenie Prezydium i Rady Krajowej Sekcji Energetyki w Starych Jabłonkach k. Olsztyna

W dniach 22-24 stycznia 2020 r., w Starych Jabłonkach k. Olsztyna odbyło się posiedzenie Prezydium oraz Rady Krajowej Sekcji Energetyki. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniej Rady KSE w Krasnobrodzie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej KSE złożyła sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i przeprowadzonej kontroli za 2018 r.
Przedmiotem obrad było m. in.:
- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, którego zapisy wchodzą w życie od 26 marca 2020 r.,
- sytuacja w poszczególnych Grupach Energetycznych w sprawach:
+ rozliczenia funduszu płac za 2019 r. oraz zaawansowania negocjacji płacowych na 2020 r.,
+ prac nad aktualizacją ponadzakładowego ZUZP oraz ZUZP w wybranych spółkach,
+ zmianami strukturalnymi w Grupach.
Przedstawiono także relację z ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej:
- tworzenie Makro Regionów – połączenie kilku regionów pilotażowo,
- Castorama – protest przeciwko zwolnieniu działaczy związkowych,
- obchody 40-lecia Solidarności w Warszawie,
- 100 rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II,
- możliwość tworzenia organizacji w służbach mundurowych.
Następnie podsumowano posiedzenie Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki:
- relacja ze Szczytu klimatycznego COP25 w Hiszpanii,
- spór płacowy w PGE,
- Polityka zgodności,
- rocznica pacyfikacji w Kopalni Wujek.
Kolejnym tematem obrad było posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. branży energetycznej:
- nowelizacja Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,
- Związek pracodawców,
- prace nad nowelizacją Ustawy o prawie energetycznym, w tym art. 54.
Omówiono także politykę energetyczną w odniesieniu do funkcjonowania GE. Następnie przyjęto Preliminarz na 2020 r. Przedstawiono skład zespołu ze strony KSE ds. negocjacji Ponadzakładowego Układu Pracy. Ponadto przeanalizowano ankiety ze stanami ilościowymi członków. Posiedzenie zakończono przyjęciem treści pisma skierowanego do Ministra Aktywów Państwowych z listą spraw wymagającą pilnych działań.

 

20-21 listopad 2019 r. – Relacja z Posiedzenia Prezydium KSE

W dniu 20-21.11.2019 r w Przesiece koło Jeleniej Góry odbyło się kolejne Posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”.

Temat spotkania:

- relacja z ostatniego posiedzenia Rady Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”: sprawy dotyczące RODO,

- relacja z posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność": sprawy dotyczące powołania makroregionów w celu poprawienia polityki rozwoju związku, realizacji wydawania legitymacji elektronicznych oraz kart rabatowych Lotos.

- omówiono  protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej KSE,

- informacja ze spotkania Strony Społecznej Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej, które odbyło się w dniu 14.11.2019 r. w Warszawie - dot. m.in: przyszłych negocjacji zapisów PUZP-u prowadzonych w ramach wspólnych działań związkowych,

- prace zespołu powołanego do analizy uwag zgłoszonych do proponowanych zmian w Prawie Energetycznym w zakresie uprawnień kwalifikacyjnych i warunków przyłączenia do sieci,

- projekt preliminarza na 2020 r.,

- podjęcie uchwał.

 

07-08 luty 2019r. – obrady KSE w Baranowie:

Omawiane tematy:

  • sytuacja w poszczególnych Grupach Energetycznych w sprawach zaawansowania negocjacji płacowych na 2019r.
  • ocena uzwiązkowienia wg stanu na 31.12.2018r.
  • przyjęcie preliminarza budżetowego na 2019r.
  • analiza, przygotowanego przez KSE, projektu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla branży energetycznej,
  • projekt  postulatów polityki energetycznej, plany rozwoju z cenami energii z wyszczególnieniem taryf i zasadami przyznawania rekompensat, w celu przekazania do Ministerstwa Energii
  • Omówienie zmian w Ustawie o Związkach Zawodowych,
  • sytuacja w PGE Dystrybucja Łódź (Łódź teren Łódź miasto).
  • przedstawienie stanowiska Komisji Krajowej nr 13/2018 w sprawie sytuacji społeczno – gospodarczej
  • podjęcie uchwał i stanowisk